• Pilna grāmatvedības uzskaite no pirmdokumentu pārbaudes un apstrādes līdz bilancei, atskaišu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā     
 • Grāmatvedības dokumentu sakārtošana par iepriekšējiem pārskata periodiem, ja tā nav tikusi kārtota vai kārtota nekvalitatīvi
 • Iespēja sadarboties attālināti
 • Iespējama daļēja grāmatvedības uzskaite pēc klienta vēlmes
 • Mūsu klientiem konsultācijas grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos bezmaksas.

     Līgumcenā iekļautie pakalpojumi:

 • datu bāzes izveidošana
 • grāmatvedības politikas izstrāde atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai
 • pirmdokumentu pārbaude un iegrāmatošana
 • naudas līdzekļu (kases / bankas) uzskaite
 • darba laika tabulu sastādīšana un darba algas aprēķins
 • pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķins
 • avansu norēķinu uzskaite / komandējumu noformēšana
 • debitoru / kreditoru uzskaite un savstarpējo norēķinu salīdzināšana
 • pārmaksāto nodokļu novirzīšana vai atgriešana
 • darījumi ar citām ES valstīm un trešajām valstīm (imports / eksports)
 • nodokļu aprēķināšana un atskaišu sagatavošana un iesniegšana EDS
 • lietvedība (rīkojumi, personas lietas noformēšana)
 • rēķinu izrakstīšana / maksājumu veikšana internetbankā 

     Papildus pakalpojumus skatīt sadaļā Cenas